logo-lettero.jpg
  • pl
  • en

STUDIO LETTERO

Ostatecznej oceny koloru w całym procesie obróbki i reprodukcji obrazu zawsze dokonuje ludzkie oko.

Nawet najwyższej klasy sprzęt elektroniczny nie spełni swojego zadania, jeśli nie ma identycznych warunków do takiej oceny na wszystkich stanowiskach procesu produkcyjnego.

Profesjonalne studio obróbki obrazu powinno mieć wyposażenie achromatyczne (Lch<2).

Ilustracja przedstawia proste, ale w pełni profesjonalne studio wyposażone w urządzenia lettero (LCL, CTU, CTS)

Warunki profesjonalnej oceny koloru określa międzynarodowa norma ISO 3664:2009.

Wszystkie urządzenia lettero dostosowywane są do wymagań ww. normy

Partnerzy

Smurfit Kappa - Nasz partner
Mondi - Nasz partner
REPROGRAF - Nasz partner
KONICA MINOLTA - Nasz partner
AVARGRAF - Nasz partner
Flint Group - Nasz partner
SCORPIO - Nasz partner
X-Rite - Nasz partner
3M - Nasz partner
BRANCHER - Nasz partner
Chespa - Nasz partner
AGFA - Nasz partner
HuberGroup  - Nasz partner
FUJIFILM - Nasz partner