logo-lettero.jpg
  • pl
  • en

PRZESTRZEŃ I GAMUT KOLORÓW

Kolor jest wrażeniem wywoływanym przez światło padające na komórki światłoczułe oka. To światło może docierać do oka bezpośrednio ze źródła (żarówka, monitor komputera, ekran telewizora), albo pośrednio, po odbiciu od różnych przedmiotów (obrazów analogowych, wydruków).


Kolor światła padającego bezpośrednio ze źródła zależy od parametrów samego światła, czyli od udziału sumujących się kolorów składowych RGB. Taki sposób tworzenia kolorów nazywamy metodą addytywną (dodawanie), a wszystkie możliwe do uzyskania w ten sposób kolory tworzą przestrzeń kolorów RGB.

W przypadku obrazów analogowych światło wychodzące ze źródła ulega częściowemu odbiciu i częściowemu pochłanianiu, w zależności od właściwości poszczególnych partii obrazu. Farby tworzące obraz spełniają funkcję filtrów pochłaniających składowe światła padającego RGB, a wrażenie koloru powstaje w wyniku odejmowania kolorów składowych tego światła.

Jeżeli z białego (neutralnego) światła padającego RGB pochłonięte przez obraz zostanie np. światło czerwone, to światło RGB będzie miało kolor RGB – R = GB, czyli niebieskozielony.

Podobnie po odfiltrowaniu składowej G pozostanie światło o kolorze RGB – G = RB, czyli niebieskoczerwonym, a po odfiltrowaniu składowej B światło o kolorze RGB – B = RG.

Filtry (farby) pochłaniające odpowiednie kolory RGB wywołują więc wrażenie kolorów uzupełniających i oznaczane są Cyan (C), Magenta (M) i Yellow (Y).


Sposób tworzenia kolorów przez odejmowanie składowych światła padającego nazywany jest metodą subtraktywną, a wszystkie możliwe do uzyskania w ten sposób kolory tworzą przestrzeń kolorów CMY.

Z przyczyn technicznych i ekonomicznych w poligrafii stosuje się dodatkowy kolor czarny oznaczany symbolem K (key), a przestrzeń kolorów uzyskiwanych w druku nazywamy przestrzenią kolorów CMYK.


Z powodu specyfiki tworzenia kolorów i właściwości materiałowych w każdej przestrzeni można stworzyć oganiczoną liczbę kolorów nazywaną gamutem kolorów. Gamuty kolorów różnych urządzeń różnią się między sobą, gamut przestrzeni RGB kolorów rozpoznawanych przez ludzkie oko jest znacznie bogatszy od gamutu monitorów, a tym bardziej gamutu kolorów CMYK. Przestrzenie kolorów możliwych go stworzenia za pomocą konkretnego urzadzenia albo w konkretnej technice druku nazywane są przestrzeniami kolorów zależnymi od urządzenia (device dependent color space).

Kolory zdefiniowane w jednej przestrzeni mogą w ogóle nie występować w innej przestrzeni, albo nie mieć dokładnych odpowiedników.


To właśnie jest największym problemem we wszystkich technikach reprodukcji obrazów, szczególnie posługujących się różnymi metodami tworzenia koloru (RGB i CMYK).


Dla zdefiniowania wszystkich kolorów, jakie może rozpoznać ludzki wzrok Międzynarodowa Komisja Oświetlenia (CIE) stworzyła niezależną od urządzeń przestrzeń kolorów (device-independent color spaceLab.

Partnerzy

Smurfit Kappa - Nasz partner
Mondi - Nasz partner
REPROGRAF - Nasz partner
KONICA MINOLTA - Nasz partner
AVARGRAF - Nasz partner
Flint Group - Nasz partner
SCORPIO - Nasz partner
X-Rite - Nasz partner
3M - Nasz partner
BRANCHER - Nasz partner
Chespa - Nasz partner
AGFA - Nasz partner
HuberGroup  - Nasz partner
FUJIFILM - Nasz partner