logo-lettero.jpg
  • pl
  • en

GŁÓWNY PROBLEM POLIGRAFII

Dawniej słowo "poligrafia" oznaczało powielanie obrazów i tekstów za pomocą różnych technik druku analogowego (typografia, offset, wklęsłodruk, fleksografia, sitodruk itp.).

Współcześnie pojęcie poligrafii uległo rozszerzeniu, ponieważ obraz i tekst mogą być powielane w mediach elektronicznych i wyświetlane na różnego typu ekranach, monitorach komputerowych, czytnikach itp. Jednak, jakkolwiek pojawiły się nowe sposoby tworzenia obrazu, niezmienny pozostał główny problem poligrafii.

Głównym problemem reprodukcji obrazu - niezależnym od techniki powielania - pozostaje wierna reprodukcja kolorów.

Rozwiązaniu tego problemu służą dwie techniki - color management i color matching.

Oferta lettero obejmuje urządzenia do techniki color matching, ale wyjaśnienia wymaga miejsce color matching w całym procesie reprodukcji koloru.

Partnerzy

Smurfit Kappa - Nasz partner
Mondi - Nasz partner
REPROGRAF - Nasz partner
KONICA MINOLTA - Nasz partner
AVARGRAF - Nasz partner
Flint Group - Nasz partner
SCORPIO - Nasz partner
X-Rite - Nasz partner
3M - Nasz partner
BRANCHER - Nasz partner
Chespa - Nasz partner
AGFA - Nasz partner
HuberGroup  - Nasz partner
FUJIFILM - Nasz partner