logo-lettero.jpg
  • pl
  • en

COLOR MATCHING

COLOR MANAGEMENT działa na poziomie oprogramowania i jest niezależny od warunków, w jakich pracuje sprzęt komputerowy.

 

Ponieważ reprodukcja kolorów z definicji nie jest doskonała, wynik działania techniki color management musi być oceniany przez ludzkie oko przez porównanie kolorów oryginału (którym może być obraz na monitorze lub obraz analogowy) i wydruku próbnego (proof).

Na tej podstawie wprowadzane są korekty przed rozpoczęciem druku nakładowego.

Jak już wiemy, kolor obrazu oglądanego w świetle odbitym zależy od właściwości farb i podłoża, ale i od składu światła padającego.

Jeśli ten sam obraz oświetlimy światłem o różnym składzie (różnym kolorze), to za każdym razem skład światła odbitego również będzie inny, a więc za każdym razem będziemy widzieć inne kolory tego samego obrazu.

Tak więc warunkiem prawidłowej kontroli koloru na wszystkich etapach obróbki obrazu jest zachowanie identycznych warunków oświetlenia stanowisk pracy.


W praktyce parametrem określającym skład spektralny źródła światła jest jego temperatura barwowa (drugim parametrem jest tzw. współczynnik odwzorowania kolorów CRI), dlatego podstawowym warunkiem profesjonalnej kontroli jakości koloru jest oświetlanie wszystkich stanowisk pracy światłem o identycznej, testowanej temperaturze barwowej i wysokim CRI (powyżej 90%), oraz izolowanie tych stanowisk od wpływu innych, przypadkowych źródeł światła.


Wzrokową ocenę i dopasowanie (korekty) kolorów nazywa się techniką COLOR MATCHING, a optymalne jej warunki zapewnia odpowiedni, specjalistyczny sprzęt.


Partnerzy

Smurfit Kappa - Nasz partner
Mondi - Nasz partner
REPROGRAF - Nasz partner
KONICA MINOLTA - Nasz partner
AVARGRAF - Nasz partner
Flint Group - Nasz partner
SCORPIO - Nasz partner
X-Rite - Nasz partner
3M - Nasz partner
BRANCHER - Nasz partner
Chespa - Nasz partner
AGFA - Nasz partner
HuberGroup  - Nasz partner
FUJIFILM - Nasz partner