logo-lettero.jpg
  • pl
  • en

COLOR MANAGEMENT

Dla zapewnienia optymalnej reprodukcji koloru w całym procesie poligraficznym (obejmującym współcześnie również powielanie obrazów cyfrowych na monitorach, czytnikach itp.) powstała technika nazywana COLOR MANAGEMENT, czyli ZARZĄDZANIE KOLOREM.

 

Uwaga: w języku angielskim, podobnie jak w języku polskim, istnieją odrębne pojęcia barwy (HUE) i koloru (COLOR), dlatego nie ma pojęcia ZARZĄDZANIE BARWĄ (HUE MANAGEMENT), natomiast istnieje ZARZĄDZANIE KOLOREM (COLOR MANAGEMENT).


Wszystkie kolory, jakie rozpoznaje ludzkie oko zostały zdefiniowane w niezależnej od urządzeń przestrzeni kolorów CIE Lab, a ICC (International Color Consortium) wprowadziło związane z każdym urządzeniem i techniką druku tabele nazywane profilami koloru (color profile) umożliwiające przeliczanie koloru między gamutami różnych urządzeń i dobieranie najbardziej podobnego odpowiednika.

 Technika color management polega na przeliczaniu przez moduły CMM (color management module) kolorów między przestrzeniami kolorów poszczególnych urządzeń za pośrednictwem przestrzeni wymiany (PCS).

 

 

Z opisanych wyżej powodów technika COLOR MAGAMENT nie może być doskonała i zawsze występują różnice między kolorami oryginału a kolorami reprodukowanymi.

 Partnerzy

Smurfit Kappa - Nasz partner
Mondi - Nasz partner
REPROGRAF - Nasz partner
KONICA MINOLTA - Nasz partner
AVARGRAF - Nasz partner
Flint Group - Nasz partner
SCORPIO - Nasz partner
X-Rite - Nasz partner
3M - Nasz partner
BRANCHER - Nasz partner
Chespa - Nasz partner
AGFA - Nasz partner
HuberGroup  - Nasz partner
FUJIFILM - Nasz partner