logo-lettero.jpg
  • pl
  • en

CO TO JEST ŚWIATŁO

Światło to niewielki fragment całego zakresu (spektrum) promieniowania elektromagnetycznego o długości fali 380 – 750 nm, wywołującego reakcję komórek ludzkiego oka i wrażenie koloru. Światło to promieniowanie widzialne i dlatego ten fragment promieniowania nazywany jest widmem.

Podany zakres promieniowania widziany jest przez ludzkie oko.
Niektóre zwierzęta widzą promieniowanie o innych długościach fali.

Partnerzy

Smurfit Kappa - Nasz partner
Mondi - Nasz partner
REPROGRAF - Nasz partner
KONICA MINOLTA - Nasz partner
AVARGRAF - Nasz partner
Flint Group - Nasz partner
SCORPIO - Nasz partner
X-Rite - Nasz partner
3M - Nasz partner
BRANCHER - Nasz partner
Chespa - Nasz partner
AGFA - Nasz partner
HuberGroup  - Nasz partner
FUJIFILM - Nasz partner