logo-lettero.jpg
  • pl
  • en

CO TO JEST KOLOR

Światło nigdy nie ma tylko jednego parametru, np. decydującej o wrażeniu barwy, ale zawsze ma również jakąś energię decydującą o wrażeniu jasności. Podobnie wiązka światła najczęściej ma różne proporcje składowych decydujące o wrażeniu nasycenia. Tak więc wrażenie, jakie powstaje w ludzkim mózgu ma zawsze trzy nierozłączne parametry:

H - barwę (hue),

S - nasycenie (saturaion),

B - jasność (brightness)

i wrażenie to nazywamy kolorem.


W każdym komputerowym programie użytkowym znajduje się narzędzie, w którym można na różne sposoby definiować kolor, m.in. w trzech parametrach H,S,B.

 

 


Energia wiązki światła decyduje o wrażeniu jasności (B - brightness). Mniejsza energia powoduje wrażenie koloru ciemniejszego, większa wrażenie koloru jaśniejszego.

Próbki mają kolory o tej samej barwie, ale różnej jasności.

 

 


Każda wiązka światła może być mieszaniną fal o różnej długości (różnych barwach). Część tych fal równoważy się tworząc wrażenie barwy neutralnej, a tylko część niezrównoważona decyduje o wrażeniu barwy całej wiązki światła. Jednak mniejszy lub większy udział barwy neutralnej powoduje wrażenie większej lub mniejszej czystości koloru. Stopień tej czystości nazywa się nasyceniem (S – saturation).

Próbki mają kolory o tej samej barwie, ale różnym nasyceniu.

 

 


Próbki mają kolory o różnych barwach, ale o równej jasności i nasyceniu.

Relacja między barwą (HUE) a kolorem (COLOR) jest taka, że istnieją różne kolory o tej samej barwie (np. jasnoczerwony i ciemnoczerwony), ale nie ma różnych barw o tym samym kolorze.

Barwa jest jednym z parametrów koloru i nigdy nie występuje samodzielnie.

Partnerzy

Smurfit Kappa - Nasz partner
Mondi - Nasz partner
REPROGRAF - Nasz partner
KONICA MINOLTA - Nasz partner
AVARGRAF - Nasz partner
Flint Group - Nasz partner
SCORPIO - Nasz partner
X-Rite - Nasz partner
3M - Nasz partner
BRANCHER - Nasz partner
Chespa - Nasz partner
AGFA - Nasz partner
HuberGroup  - Nasz partner
FUJIFILM - Nasz partner