logo-lettero.jpg
  • pl
  • en

CO TO JEST BARWA

Komórki ludzkiego oka wrażliwe są na długość fali światła i jego energię.

Fale o różnych długościach wywołują w ludzkim mózgu wrażenie nazywane barwą (H – ang. hue). W uproszczeniu mówimy, że światło o określonej długości fali ma jakąś barwę, np. niebieską, zieloną, żółtą, pomarańczową, czerwoną, fioletową itd.

Ludzkie oko ma komórki szczególnie wrażliwe na światło o trzech długościach fali, którym odpowiadają trzy barwy: czerwona (R), zielona (G) i niebieska (B). Te barwy nazywamy barwami podstawowymi. Wiązka światła zwykle jest mieszaniną fal o różnej długości, na które różnie reagują komórki światłoczułe. Suma reakcji wywoływanych przez światło na różne grupy komórek światłoczułych powoduje w mózgu wrażenie barw pośrednich. Jeśli składniki te są zrównoważone, w mózgu powstaje wrażenie barwy neutralnej.

Barwa zależy tylko od długości fali. Barwy całego widma tworzą obraz nazywany potocznie tęczą. Ponieważ skrajne barwy widma (promieniowania widzialnego) wykazują udział barwy czerwonej, w zastosowaniach praktycznych barwy przedstawia się w postaci tzw. koła barw.

Dla wygodny barwom nadajemy nazwy (np. czerwona), ale precyzyjnie definiuje barwę jej pozycja na kole barw podawana w stopniach.

Partnerzy

Smurfit Kappa - Nasz partner
Mondi - Nasz partner
REPROGRAF - Nasz partner
KONICA MINOLTA - Nasz partner
AVARGRAF - Nasz partner
Flint Group - Nasz partner
SCORPIO - Nasz partner
X-Rite - Nasz partner
3M - Nasz partner
BRANCHER - Nasz partner
Chespa - Nasz partner
AGFA - Nasz partner
HuberGroup  - Nasz partner
FUJIFILM - Nasz partner